Systemy odwodnień wody deszczowej wykonujemy z rur drenarskich pvc w otulinie z geowłókniny. Wykonujemy studnie chłonne w systemie zamkniętym i otwartym oraz skrzynki retencyjno-rozsączające. Na terenach słabo przepuszczalnych stosujemy odwierty do warstw przepuszczalnych.
Nasze wieloletnie doświadczenie gwarantuje niezawodne działanie przez wiele lat.
 
Systemy nawodnień zlecamy firmie która zrealizowała ponad 170 systemów na terenie Poznania i okolic.
Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.